PL

RELACJE INWESTORSKIE

AKTUALNOŚCI
DOKUMENTY

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 2022

PDF

Dodatkowe informacje do sprawozdania 2022

PDF

Sprawozdanie finansowe 2022

PDF

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2021 r.

PDF

Pismo Zarządu do Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania finansowego 2021

PDF

Sprawozdanie biegłego rewidenta dot. oceny sprawozdania finansowego za rok 2021

PDF

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 12.09.2022

PDF

Wezwanie do złożenia akcji – 5 (15.12.2020)

PDF

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla akcjonariuszy spółki

PDF

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2020

PDF

Pismo Zarządu do Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania finansowego 2020 r.

PDF

Uchwała Zarządu w sprawie podziału straty za rok 2020

PDF

Sprawozdanie biegłego rewidenta dot. oceny sprawozdania finansowego za rok 2020

PDF

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

PDF

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 30.06.2021

PDF

Dematerializacja – kwestionariusz osoba prawna

PDF

Dematerializacja – Kwestionariusz osoba fizyczna

PDF

Instrukcja dematerializacji akcji

PDF

Protokół z posiedzenia Zarządu – 21.12.2020 r.

PDF

Wezwanie do złożenia akcji – 4 (26.11.2020)

PDF`

Wezwanie do złożenia akcji – 3 (5.11.2020)

PDF

Wezwanie do złożenia akcji – 2 (15.10.2020)

PDF

Walne zgromadzenie 28.09.2020 r. – uchwały

PDF

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego 2019 r.

PDF

Sprawozdanie biegłego rewidenta 2019 r.

PDF

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania 2019 r.

PDF

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 r.

PDF

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2019 r.

PDF

Pismo Prezesa Zarządu do Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania rocznego 2019 r.

PDF

Wezwanie do złożenia akcji – 1 (24.09.2020)

PDF

Dokument informacyjny o ofercie publicznej akcji serii D, E i F

PDF

Ogłoszenie wzywające do zapisywania się na akcje Serii D, E i F

PDF

Aneks do dokumentu informacyjnego o ofercie publicznej akcji Serii D, E i F

PDF

Aktualności - wszystko

ZIP

Dokumenty - wszystko

ZIP