PL

Dotacja


Tytuł projektu:
Wdrożenie technologii produkcji nowych rodzajów piwa z zastosowaniem fermentacyjnego CO2 z selektywnie wyeliminowanymi niepożądanymi aromatami

Podstawowym celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności Browaru Brokreacja S.A. – na rynku krajowym oraz min. europejskim, poprzez wdrożenie, na bazie nowej technologii, innowacyjnej linii produktowej piw wzbogacanych o aromaty selektywnie odzyskane z procesu fermentacji wraz z CO2.

Rezultatem projektu będzie linia produktowa piw wzbogacanych o aromaty selektywnie odzyskane z procesu fermentacji wraz z CO2.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 9 791 243,41 zł

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 8 708 661,86 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 354 762,56 zł